Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2008

Ο κάθε άνθρωπος ενώ δεν έχει καμία εξουσία στο γεγονός της υπάρξεώς του, έχει απόλυτη εξουσία στο νόημα που θα δώσει στην ύπαρξή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: