Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2009

θα τραγουδάμε όλοι

Μία νέα ανακάλυψη Αμερικανών επιστημό-
νων μπορεί να κρύβει το μυστικό χάρη
στο οποίο θα μπορούμε στο μέλλον να
σβήσουμε από τη μνήμη μας άσχημες αναμνήσεις και
τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος. Ερευνητές
του Ινστιτούτου Εγκεφαλικής Συμπεριφοράς, στο
Ιατρικό Κολέγιο της Τζόρτζια, υποστηρίζουν ότι
κατόρθωσαν να σβήσουν επιλεκτικά μνήμη από οργα-
νισμό -πειραματόζωα στη συγκεκριμένη περίπτωση,
και πάλι όμως, το μοναδικό αυτό επίτευγμα γεννά
ελπίδες για τη θεραπεία καταστάσεων όπως το μετα-
τραυματικό στρες.
«Η εξάλειψη στοχευμένης μνήμης δεν ανήκει
πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας»,
ανέφερε ο επικεφαλής των επιστημόνων Τζο Τσιέν.
Η νέα τεχνική, που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο
στάδιο, θα μπορούσε στο μέλλον να εφαρμόζεται
για το σβήσιμο τραυματικών εμπειριών και βαθιά
ριζωμένων φόβων, αφήνοντας όλες τις υπόλοιπες
μνήμες και αναμνήσεις ανεπηρέαστες. Σε γενικές
γραμμές, η μνήμη χωρίζεται σε τέσσερα στάδια:
Απόκτηση, εμπέδωση, αποθήκευση, ανάκληση.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι συγκεκρι-
μένα μόρια φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο
στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας της μνήμης.
Ο Τσιέν και η ομάδα του βρήκαν έναν τρόπο για να
ελέγξουν το «μόριο της μνήμης», την πρωτεΐνη
CaMKII, που παίζει σημαντικό ρόλο στην επικοινω-
νία των εγκεφαλικών κυττάρων και που συνδέεται
με διάφορες πτυχές της μάθησης και της μνήμης.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν μία «χημική γενετική
στρατηγική», που κατέστησε δυνατό τον έλεγχο της
πρωτεΐνης σε ποντίκια που είχαν αναπαραχθεί με
τρόπο αναπαραγωγής του μορίου.
Βρήκαν, επίσης, ότι μπορούσαν να ελέγξουν την
ουσία στον εγκέφαλο των ποντικών και να παρατη-
ρήσουν τη διαδικασία κατά την οποία ο εγκέφαλος
ανακαλεί μνήμες. Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσαν
όχι μόνο να εμποδίσουν μία μνήμη, αλλά και να τη
σβήσουν χωρίς να επηρεάσουν την ικανότητα του
εγκεφάλου να ανακαλεί άλλες μνήμες. Δεν είναι η
πρώτη φορά που η ομάδα του Τσιέν απασχολεί τα
διεθνή ΜΜΕ και ταράζει τα νερά της παγκόσμιας
επιστημονικής κοινότητας. Η ομάδα έγινε διάσημη
το 1999, όταν δημιούργησαν τον Ντόγκι, ένα ποντί-
κι με ενδυναμωμένες ικανότητες μάθησης και μνή-
μης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: